О НАМА... - ВСНМ ОБЖ

Go to content
Веће српске националне мањине Осјечко-барањске жупаније
институција је мањинске самоуправе Срба на подручју Осјечко-барањске жупаније ради учествовања у јавном животу и управљању локалним пословима у јединицама подручне (регионалне) самоуправе.
Основ оснивања Већа су:
- Чланови 3., 14., 15. и 43. Устава Републике Хрватске, Уставни закон о правима националних мањина у Републици Хрватској (у даљем тексту: Уставни закон),
- Параграф 9 Писма Владе Републике Хрватске од 13. јануара 1997. Већу безбедности Уједињених нација о доношењу мирне реинтеграције подручја под прелазном управом Уједињених нација – УНТАЕС (у даљњем тексту; Писмо Владе Републике Хрватске) и
- Mеђународни акти о људским правима и слободама и о правима етничких и националних заједница или мањина.

Веће делује начелом примене права Срба у Републици Хрватској као неотуђивих људских и грађанских права, у складу с уставно-правним системом Републике Хрватске и релевантним међународним документима, те уз уважавање вишевековних традиција персоналне аутономије Срба у Хрватској, полазећи од права етничких и националних заједница или мањина на слободно изражавање националних права, а уз пуно уважавање независности, јединствености, територијалне целовитости и уставно-правног уређења Републике Хрватске.

Kао непрофитна правна особа, Веће делује на подручју Осјечко-барањске жупаније са седиштем у Осијеку, Жупанијска улица 6.
Веће има своју Крсну славу и то на дан свог заштитника, Св. Кнеза Стефана Штиљановића, 17. октобра (4. октобра по старом календару), а прославља ју према српским верским и народним обичајима.

Тренутан сазив Већа, по одржаним изборима за Вијећа националних мањина РХ 2023. године конституисан је 5. јуна 2023..
Чланови тренутног сазива ВСНМ ОБЖ су:
   • Марија Андријин
   • Спасоја Банац
   • Радован Беара
   • Даница Болић
   • Слободан Борјан
   • Бранимир Бошњак
   • Југослав Весић
   • Ранко Вујаклија
   • Јово Вуковић
   • Недељко Ђурђић
   • Ведрана Ђурић
   • Светлана Жарковић
   • Драган Зорић
   • Дејан Јеличић
   • Маја Лазић
   • Милорад Маљковић
   • Сунчица Мандић
   • Зоран Милошевић
   • Данијела Млинаревић
   • Недељко Радаковић
   • Драган Тодић
   • Владимир Хорват
   • Зденко Чикара
   • Радомир Чварковић
   • Петар Шмрчковић
Председништво Већа чине:
  • Зоран Милошевић, председник
  • Драган Зорић, члан
  • Радомир Чварковић, члан
  • Југослав Весић, члан
  • Јово Вуковић, члан
  • Светлана Жарковић, члан
  • Деја Јеличић, члан и секретар

Делегати ВСНМ ОБЖ у Скупштини СНВ су:
  • Зоран Милошевић (замена Дејан Јеличић)
  • Драган Зорић (замена Данијела Млинаревић)
  • Радомир Чварковић (замена Спасоја Банац)
  • Југослав Весић (замена Маја Лазић)
  • Јово Вуковић (замена Марија Андријин)
  • Светлана Жарковић (замена Даница Болић)
  • Драган Тодић (замена Ведрана Ђурић)
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

    -    Статут     (latinica)

    -    Пословник     (latinica)    -    Правилник о једноставној набави роба, услуга и радова

   -    Одлука о измени Статута ВСНМ ОБЖ
ВСНМ Осјечко-барањске жупаније
© 2016. - Аутор: Миленко Војновић
Back to content