SNV - Izborna skupština

Srpsko narodno vijeće:Izborna skupština
Srpska pravoslavna gimnazija, Zagreb13.7.2019.
Audio: Bora DugićObičan balkanski dan